Časy se mění (1968 – 1989)

Petr Sovič a jeho Golden Big Band Prague přiváží na podzim roku 2019 hudební novinku a to Galakoncert s názvem Časy se mění (1968 – 1989). Nejslavnější československé hity z doby usilování o svobodu věnované třicetiletému výročí sametové revoluce.

Premiéra koncertního programu je naplánována na 13. října 2019 do překrásných prostor Vinohradského Divadla v  Praze. Jedná se o volné pokračování projektu Pocta českému swingu z roku 2018. V časové ose se navazuje na konec šedesátých let minulého století. V této době se potýkala kulturní scéna s řadou omezení a zákazů s ideologickým nátlakem. Přesto si některá ideově neutrální tvorba zachovala vysokou úroveň a oblibu u posluchačů, tvorba k režimu kritická se naopak šířila zakázanými cestami.

Listopadem 1989, jehož 30. výročí si letos připomínáme, vyvrcholilo dlouholeté úsilí disidentů a aktivní občanské společnosti, které vedlo k pádu totalitního a komunistického režimu. Nastoupila cesta k obnovení svobody a demokratických poměrů v České republice a do tohoto procesu se zapojila také celá řada umělců včetně hudebníků, kteří měli v úctě tvůrčí svobodu bez poplatnosti režimu. Dvouhodinový koncert bude vizitkou písňové tvorby v Československu od konce šedesátých do začátku devadesátých let.

Konkrétní hvězdné hosty již brzy zveřejníme.