13 březen 2020

Svojsíkův sen – velký ples 2020

• Obecní dům v Praze - 19:00

Golden Big Band Prague se letos zapojí do oslav 30 let svobodného skautingu tím, že odehraje slavností ples v Obecním domě, který je taktéž historicky propojený se skautingem.